QUY TRÌNH LOGIN VÀ CHANGE - CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

✅ QUY TRÌNH LOGIN VÀ CHANGE

Bước 1 : Login và ngâm

- Login Via = Mbasic.facebook.com để tránh bị checkpoint. Không login qua www.facebook.com

- Mới login thì nên ngâm via cho quen trình duyệt vài tiếng .

- KHÔNG NÊN ĐỔI PASS, ĐỔI MAIL NGAY SAU KHI MUA VIA

Bước 2 : Sau khi ngâm 12h - 24h :

SAU ĐÓ HÃY VÀO TRÌNH QUẢN LÝ QUẢNG CÁO QUA LINK

- https://www.facebook.com/accountquality/

Bước 3: Lên camp vít ads :v

( VÀO TRÌNH Quản lí QUẢNG CÁO NGAY SẼ RẤT DỄ Checkpoint )

Hãy cân nhắc đổi thông tin , chúng tôi sẽ không bảo hành nếu checkpoint do chagce via

 

✅CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH Chấp nhận bào hành với những trường hợp sau :

🆗 Login lần đầu thất bại (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA ) trong vòng 24h sau khi mua

🆗 Bảo hành mất tích 24h đối với via XMDT

🆗 Thông tin miêu tả Via không đúng với thông tin được ghi trên website khi mua

❌ Từ chối bảo hành với những trường hợp sau :

✘ Không bảo hành và chịu trách nhiệm với các trường hợp khách hàng không Change và bị Back.

✘ Via bị bạn làm checkpoint do lên Camp, Add thẻ, Reg BM

✘ Via bị bạn làm hạn chế quảng cáo do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Red BM...

✘ Via bị bạn làm vô hiệu hoá tài khoản quảng cáo cá nhân do lên Camp, Add thẻ

✘ Via bị chủ Via back lại do không thay đổi thông tin sau khi nhận Via

✘ Via đã change thông tin (Pass, mail, tên...)

✘ Không bảo hành với acc login bằng VPN HMA , các dịch vụ fake ip kém chất lượng

✘ Và các vấn đề về via sau 24h kể từ thời điểm mua